ESA - Fackkunnig

9.795,00 krGrupp Namn:
Platser:
Totalt: <span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>0,00 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">kr</span></bdi></span>

Beskrivning

ESA – Fackkunnig

 

Målgrupp Vår utbildning vänder sig till individer med elektrisk kompetens, yrkeskunnande och erfarenhet som ska utföra eller planera elektriska arbeten inom låg- och högspänning i närheten av elanläggningar. Genom utbildningen lär du dig att analysera risker och undvika potentiella faror relaterade till elektricitet under arbetets gång.

 

  • Förstå ansvarsfördelningen enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftningen och kunna tillämpa de relevanta bestämmelserna.
  • Ha en fullständig förståelse för EBR ESA Funktioner och kunna tillämpa dem i praktiken.
  • Kunna utföra effektiv riskhantering genom att identifiera, bedöma och minimera elektriska risker.
  • Kunna skilja mellan skötselåtgärder och planerade arbeten enligt de angivna arbetsmetoderna och veta när varje metod bör användas.
  • Ha en omfattande förståelse för arbetsmetoderna “Arbete nära spänning,” “Arbete utan spänning” och “Arbete med spänning” samt vara medveten om deras begränsningar och säkerhetsåtgärder.
  • Kunna tillämpa riktlinjerna och bestämmelserna i “EBR ESA Överenskommelse om tillträde” för att säkerställa säkert och tillförlitligt tillträde till elanläggningar.
  • Kursen sträcker sig över 2 dagar.
  • Vid bokning direkt på hemsidan så kommer vi överrens om tid och plats tillsammans. Kontakta oss här!

 

Syfte Syftet med utbildningen är att ge deltagarna den nödvändiga kunskapen och färdigheterna för att säkert kunna arbeta i eller i närheten av elanläggningar. Genom att slutföra utbildningen och uppnå godkänt resultat på slutprovet kommer deltagarna att vara väl förtrogna med innehållet i EBR-ESA Grund och EBR-ESA Arbete.

Mål Efter att ha genomfört utbildningen förväntas deltagarna kunna tillämpa den teoretiska kunskapen i sitt dagliga praktiska arbete för att undvika elektriska risker.

Genom att genomföra denna utbildning kommer deltagarna att vara väl förberedda och kapabla att utföra elektriska arbeten inom elanläggningar på ett säkert och effektivt sätt, samtidigt som de följer relevanta regler och bestämmelser.