EBR - Kabelförläggning

4.995,00 kr

Beskrivning

  • Efter genomförd bokning kontaktar vi er mer för mer info
  • Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
  • EBR-krav på kompetens
  • Arbetsmiljörisker vid kabelförläggning (ESA Schaktning vid och nära en starkströmskabel)
  • Miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten
  • Kontrollera färdig ställning innan överlämning
  • Kabelförläggning enligt EBR-rapport kabelförläggning max 145 kV (KJ41)
  • Egenkontroll
  • Utbildningen avslutas med ett slutprov.

 

EBR Kabelförläggning är en kurs för alla som arbetar med läggning av kablar, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp. Kursen riktar sig till grävmaskinister, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med kabelutrullning.

Målet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för lagar och regler som gäller för kabelläggning, samt att ge en förståelse för arbetsmiljö- och miljörisker för arbetet. Kursen följer Elnätsbranschens riktlinjer EBR och täcker ämnen som relevanta förändringar i nya Elsäkerhetslagen, kravet på egenkontrollprogram och EBR-rapporten för kabelförläggning i mark.

Deltagarna får lära sig om EBR-krav på kompetens, arbetsmiljörisker vid kabelförläggning, miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten, att kontrollera färdigställning innan överlämning samt kabelförläggning enligt EBR-rapport kabelförläggning max 145 kV (KJ41) och Egenkontroll. Kursen avslutas med ett slutprov. Om du är intresserad av att delta i kursen, sök i kurskatalogen för att se när och var kursen går.

 

 

Den nya elsäkerhetslagen som trädde i kraft i juli 2017 innebär en ändrad kravställning för kabelförläggning. Även om förläggning av kablar och linor fortfarande räknas som elinstallationsarbeten, så har kravet på en behörig elinstallatör slopats. Däremot kvarstår kraven på utförande, egenkontrollprogram och registrering. För att säkerställa enhetliga regler för dessa arbeten, har elnätsbranschen beslutat att hänvisa till utbildningen EBR Kabelförläggning.

Utbildningen Elsäkerhetsanvisningar ESA Instruerad, ersätter nu ESA-14 Tillträde och har en giltighetstid på 5 år. Utbildningen EBR Kabelförläggning är en viktig del i detta, och ger deltagarna kunskap om lagar och regler som gäller för kabelläggning.

Utbildningen följer Elnätsbranschens riktlinjer EBR, och går igenom relevanta förändringar i nya Elsäkerhetslagen, kravet på egenkontrollprogram samt EBR-rapporten för kabelförläggning i mark: KJ41. För att få arbeta med verksamhetstypen Kabelförläggning är det viktigt att ha genomgått EBR Kabelförläggning och vara registrerad hos Elsäkerhetsverket. Intresserad? Sök i kurskatalogen för att se när och var kursen går. För att säkerställa att alla som utför arbeten med kabelförläggning har den rätta kompetensen och förstår de lagar och regler som gäller, är det viktigt att gå utbildningen.

Utbildningen följer Elnätsbranschens riktlinjer EBR och ger deltagarna en förståelse för relevanta förändringar i nya Elsäkerhetslagen, kravet på egenkontrollprogram samt EBR-rapporten för kabelförläggning i mark: KJ41. Man avslutarUtbildningen med ett slutprov och ger deltagarna kunskap om arbetsmiljö- och miljörisker för arbetet, samt förståelse för de lagar och regler som gäller för kabelläggning. Sök i kurskatalogen för att se när och var kursen går och ta steget mot en säkrare och mer professionell kabelförläggning.

 

Kontakta oss!

EBR Kabelförläggning är en kurs som vänder sig till alla som arbetar med förläggning av kabel, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp. Genom utbildningen får deltagarna kännedom om lagar och regler som gäller för kabelläggning samt en uppfattning om arbetsmiljö- och miljörisker för arbetet. Kursen följer Elnätsbranschens riktlinjer EBR och går igenom relevanta förändringar i den nya Elsäkerhetslagen, kravet på egenkontrollprogram samt EBR-rapporten för kabelförläggning i mark: KJ41. Utbildningen avslutas med ett slutprov.