ESA Industri och Installation - Distanskurs

4.990,00 kr

Beskrivning

 

Vi kommer att gå igenom:

 • Elfaran
 • Elsäkerhetsorganisationen
 • Planering av arbete
 • Riskhantering
 • Kommunikation
 • Skötsel och underhåll
 • Arbetsmetoder
 • Icke elektriskt arbete
 • Slutprov

 

Målgrupp:

Arbetsgivare, arbetstagare, såväl tekniker som administratörer som är verksamma inom industri- och installationsföretag och måste kunna tillämpa hela eller delar av ESA Industri & Installation vid skötsel av elanläggningar.

Du som arbetar inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och liknande ska lära dig att förebygga el-olycksfall genom att tillämpa den anpassade säkerhetsanvisningen ESA Industri & Installation.

Efter genomförd utbildning vet du hur du kan använda ESA Industri & Installation som ett komplement för att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar, samt att du vet hur en elsäkerhetsorganisation är uppbyggd och vem som ska göra vad.

Denna utbildning genomförs på distans men kan även bokas till ditt företag. Kontakta oss

Personalen ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av den elektriska faran, och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade för att arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt. Utbildningen ska repeteras regelbundet.

Innehavaren ska se till att personal som arbetar på elanläggningen ska utföra arbetet på ett sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

Se Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd:

 • Elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet (ELSÄK-FS 2006:1)

Se Elsäkerhetslagen gällande:

 • Innehavarens ansvar för anläggningen

Kursen tar 1 dag att genomföra.

Intyg tillhandahålls efter genomförs utbildning och skall uppdateras vart tredje år.

Efter att ni bokat kursdatum så skickar vi ett mail med vidare instruktioner. Där kommer bl.a länk för inbjudan till kurs finnas.