Vad räknas som arbete på väg?

Vad räknas som arbete på väg egentligen!?

Arbete på väg är en term som beskriver alla typer av arbeten som utförs på eller vid vägar, som till exempel vägarbeten, vägunderhåll, reparationer, ombyggnader, utbyggnader och nybyggen. Det kan också innefatta arbeten som utförs i närheten av vägar, såsom arbeten på broar och tunnlar.

Arbete på väg kan innebära många olika typer av aktiviteter, till exempel grävning, beläggning, asfaltering, markarbeten, målning, belysning och signalering. Det innebär även arbeten som entreprenörer utför, såsom grävning av rör och ledningar, installation av trafiksignaler, belysning och annan utrustning.

Arbete på väg kan vara av olika svårighetsgrad, från enkel vägunderhåll till stora ombyggnader och nybyggen. Det kan också vara av olika varaktighet, från en dag till flera månader eller år.

Arbete på väg kräver ofta en hög grad av säkerhet och skydd för personalen och trafikanterna. Det är viktigt att ha rätt utbildning och utrustning för att minimera risken för olyckor och skador.

Välkommen till oss för att lära dig mer!

För att kunna utföra arbete på väg krävs det ofta att man har en APV-certifiering (Arbete på Väg) som bekräftar att man har den kompetens som är kravställd för att genomföra arbetet på ett säkert och ansvarsfullt sätt. APV-certifiering kan fås genom utbildningar som olika utbildningsanordnare anordnar, såsom Entreprenadutbildning.se.

Dessa utbildningar innefattar ämnen som trafikledning, arbetsmiljö och säkerhet, samt hur man hanterar olika typer av vägarbeten och maskiner. Deltagarna lär sig också om lagar och förordningar som gäller för vägarbeten och hur man följer dem.

Det är också viktigt att notera att vägarbeten också kan omfatta arbeten där kommunala och statliga organisationer är utförare. Dessa organisationer är ansvariga för planering, genomförande och underhåll av vägar och väginfrastruktur i deras respektive områden.

Arbete på väg är en term som beskriver alla typer av arbeten som utförs på eller i närheten av vägar. vägarbeten, vägunderhåll, reparationer, ombyggnader, utbyggnader och nybyggen. Det kräver en hög grad av säkerhet och skydd för personalen och trafikanterna, och det kräver APV-certifiering för att kunna utföra arbetet på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Nu har vi gått igenom vad räknas som arbete på väg.

 • Kampanj!

  Solcellsinstallationer

  4.995,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 – 1.3 – komplett utbildning

  1.995,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 & 1.3 – grundutbildning vägarbetare

  1.595,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 & 1.2 – Grundutbildning maskinförare

  1.595,00 kr
  Lägg till i varukorg

Mer att läsa

Elsäkerhet

Inledning Elenergi är en central del av dagens samhälle och spelar en avgörande roll inom olika industriella och installerade miljöer. För att säkerställa en trygg

Okategoriserade

Inledning Arbetet med elektricitet innebär alltid vissa risker. För att säkerställa att dessa risker hanteras på ett säkert och effektivt sätt har arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftningen

behöver ni företagsanpassade utbildningar?

Kontakta oss!