Miljöverket och arbete på väg

Miljöverket är en myndighet som arbetar för att främja en hållbar utveckling och skydda människors hälsa och miljön. När det gäller arbete på väg är det viktigt att ta hänsyn till miljöpåverkan och hälsoaspekterna för de som arbetar och vistas i området.

En viktig del av det arbete miljöverket gör är att säkerställa att arbete på väg sker på ett säkert och hållbart sätt. Det innebär att man måste ta hänsyn till miljöpåverkan från t.ex. buller, förorenat mark och vatten samt luftföroreningar. Detta kan ske genom att använda lämpliga metoder för att minska påverkan, t.ex. bullerskärmar och luftrenare, samt att säkerställa att arbetet sker under tider då det minst påverkar omgivningen.

En annan viktig aspekt är hälsan för de som arbetar på vägarna. Det är viktigt att se till att arbetsmiljön är säker och att arbetstagarna inte utsätts för farliga ämnen eller påverkas av buller eller luftföroreningar. Detta kan ske genom att använda skyddsutrustning och att se till att arbetstagarna får tillräckligt med vila och återhämtning.

Vi finns här för dig!

Entreprenadutbildning.se ser på Miljöverkets arbete som viktigt för att säkerställa att arbete på väg sker på ett hållbart och säkert sätt. Det är viktigt att ta hänsyn till både miljöpåverkan och hälsan för de som arbetar och vistas i området. Genom att följa Miljöverkets riktlinjer och använda lämpliga metoder och skyddsutrustning kan man minska påverkan och säkerställa att arbetet sker på ett ansvarsfullt sätt.

Det är också viktigt att komma ihåg att det finns olika regler och föreskrifter som gäller för olika typer av arbete på väg. Det kan handla om t.ex. bullerskydd, förorenad mark, luftföroreningar och arbetsmiljö. Entreprenadutbildning.se ser det som viktigt att alla som arbetar på vägar är väl informerade om vilka regler och föreskrifter som gäller för deras arbete och att man följer dessa för att minimera riskerna för miljöpåverkan och skada på hälsan för arbetstagarna.

 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 – 1.3 – komplett utbildning

  1.995,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 & 1.3 – grundutbildning vägarbetare

  1.595,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 & 1.2 – Grundutbildning maskinförare

  1.595,00 kr
  Lägg till i varukorg

Mer att läsa

Okategoriserade

Krav och råd för arbete på väg

Arbete på väg är ett viktigt men också farligt område. För att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt finns det många krav som

Arbete på väg

Varselkläder

Arbete på väg, eller APV, är en viktig del av att säkerställa trafiksäkerhet under vintertid i Sverige. En viktig del av APV är att använda

behöver ni företagsanpassade utbildningar?

Kontakta oss!