ESA - Instruerad person

4.995,00 krGrupp Namn:
Platser:
Totalt: <span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>0,00 <span class="woocommerce-Price-currencySymbol">kr</span></bdi></span>

Beskrivning

ESA – instruerad kurs

 

Denna utbildning ersätter tidigare ESA tillträde och är avsedd för icke-fackkunnig personal som utför självständigt icke-elektriskt arbete där det finns en elektrisk fara, t.ex. vid verksamhet i driftrum och ställverk. Utbildningen vänder sig också till dig som utför arbete under ledning av fackkunnig elsäkerhetsledare, elanläggningsansvariga och eldriftledare.

 

Innehåll:

  • Elektrisk fara och dess konsekvenser.
  • Funktioner och roller inom en ESA-organisation.
  • Säkerhetsavstånd vid icke-elektriskt arbete.
  • Säkerhetsåtgärder för att minimera risker.
  • Riskhantering och identifiering av faror.
  • Hantering av tillträde till arbetsområden.
  • Arbetsmetoder för säkert utförande av arbetsuppgifter.

 

Målet med utbildningen är att ge dig kunskap och färdigheter för att undvika olyckor och personskador vid arbete i eller i närheten av elanläggningar. Genom att slutföra utbildningen kommer du att få insikt i säkerhetsåtgärder och riskhantering samt kunna tillämpa dem i praktiken. Dessutom får du tillgång till publikationen ESA Instruerad Person, som ytterligare stärker din kompetens och förståelse för elektriska arbetsmiljöer.

 

Innehållet i utbildningen omfattar olika ämnen som är relevanta för säkert arbete vid elektriska faror. Du kommer att lära dig om de olika rollerna och funktionerna inom en ESA-organisation, samt vilka säkerhetsavstånd som bör upprätthållas vid icke-elektriskt arbete för att minimera riskerna. Dessutom kommer du att få insikt i olika säkerhetsåtgärder som kan vidtas för att skydda dig själv och andra i arbetsmiljön.

 

Riskhantering är en viktig del av utbildningen, där du kommer att lära dig att identifiera potentiella faror och bedöma risknivåer. Genom att tillämpa korrekta arbetsmetoder och säkerhetsprocedurer kommer du att kunna minimera riskerna och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Hanteringen av tillträde till arbetsområden är också en viktig aspekt som behandlas i utbildningen, där du kommer att lära dig om protokoll och förfaranden för att säkerställa en säker och kontrollerad arbetsmiljö.

 

Utbildningen sträcker sig över en heldag och är utformad för att ge dig den nödvändiga kunskapen och förståelsen på kort tid. Genom att delta i utbildningen kommer du att få de verktyg och färdigheter som krävs för att kunna arbeta säkert i eller i närheten av elanläggningar. Säkerheten är av yttersta vikt vid elektriska arbeten, och denna utbildning syftar till att ge dig den kompetens som behövs för att skydda både dig själv och andra i arbetsmiljön.

 

Genom att investera i din utbildning och kompetensutveckling inom ESA-området kommer du att bli en värdefull tillgång på arbetsplatsen. Att vara väl förberedd och ha kunskap om säkerhetsåtgärder och riskhantering är avgörande för att minimera olycksrisken och upprätthålla en trygg arbetsmiljö.

 

Så ta steget och delta i utbildningen för att bli en instruerad person inom ESA. Skaffa dig de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att kunna utföra ditt arbete säkert och ansvarsfullt i elektriska arbetsmiljöer. Din säkerhet och välbefinnande är värdefullt, och genom att utbilda dig själv kommer du att kunna göra en positiv skillnad i din arbetsplats och bidra till en kultur av säkerhet och medvetenhet.