Arbete på väg i Göteborg

APV, eller arbete på väg, är ett viktigt område för att säkerställa trafiksäkerhet i Göteborg. Vägar är en viktig del av vår vardag, det är därför viktigt att de underhålls för att undvika olyckor. Genom regelbundna inspektioner och underhåll av vägar och gator identifieras potentiella faror och blir åtgärdade innan de orsakar olyckor.

APV-arbetet inkluderar också utbildning och information till förare och andra trafikanter för att öka medvetenheten om trafiksäkerhet. Detta kan inkludera kampanjer för att uppmuntra säkert körande, såsom att använda bilbältet, att inte köra berusad. Det kan också innebära att utbilda förare och cyklister om trafiksignaler och regler för att undvika olyckor.

Göteborg.

Göteborgs kommun är engagerad i att genomföra APV-åtgärder för att göra våra vägar säkrare för alla. Detta inkluderar att utföra regelbundna inspektioner av vägar och gator för att identifiera och åtgärda eventuella faror. Det kan också innebära att bygga nya gång- och cykelvägar för att öka säkerheten för gående och cyklister.

En annan viktig del av APV-arbetet är att samarbeta med olika organisationer och grupper för att öka trafiksäkerheten. Detta kan inkludera att samarbeta med polisen för att genomföra kontroller av bilförare och att samarbeta med skolor för att utbilda unga förare.

Det finns också många tekniska lösningar man kan använda för att öka trafiksäkerheten. Detta kan inkludera att installerar trafiksignaler och vägmärken för att hjälpa förare att navigera på vägen och att använda teknologi för att övervaka trafiken och identifiera potentiella faror.

APV-arbetet är en kontinuerlig process och det är viktigt att alltid vara uppmärksamma på eventuella faror och för att åtgärda dem. Göteborgs är fast beslutna att fortsätta arbeta hårt för att öka trafiksäkerheten i staden genom APV-arbete och samarbete med olika organisationer och grupper. Vi uppmanar alla trafikanter att vara medvetna om trafiksäkerhet och att följa trafiksignaler och regler för att undvika olyckor. Tillsammans kan vi skapa en säkrare vägmiljö för alla i Göteborg.

Ni hittar alla våra utbildningar här!

 • Kampanj!

  Solcellsinstallationer

  4.995,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 – 1.3 – komplett utbildning

  1.995,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 & 1.3 – grundutbildning vägarbetare

  1.595,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 & 1.2 – Grundutbildning maskinförare

  1.595,00 kr
  Lägg till i varukorg

Mer att läsa

Elsäkerhet

Inledning Elenergi är en central del av dagens samhälle och spelar en avgörande roll inom olika industriella och installerade miljöer. För att säkerställa en trygg

Okategoriserade

Inledning Arbetet med elektricitet innebär alltid vissa risker. För att säkerställa att dessa risker hanteras på ett säkert och effektivt sätt har arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftningen

behöver ni företagsanpassade utbildningar?

Kontakta oss!