Giltighetstid – Arbete på väg!

Giltighetstiden för certifikatet efter genomförd APV-kurs är mycket viktigt. Det är viktigt att notera att certifikatet är giltigt för en begränsad tid, och det är viktigt att förnya det inom den angivna tidsramen för att fortsätta att vara kvalificerad att utföra arbete på väg.

Det är viktigt att kontrollera giltighetstiden för ens certifikat och förnya det i tid, annars kan man inte längre utföra arbete på väg. Också värt att notera är att vid förnyelse av certifikatet, man måste genomgå en ny kurs eller prov. Detta är för att säkerställa att arbetarna har uppdaterad kunskap och rätt kompetens.

Att gå en Arbete på väg-kurs är en viktig investering i säkerhet och effektivitet vid arbete på väg. Alla som arbetar nära vägtrafiken skall genomföra denna kurs då säkerställs att arbetet utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Kursen innehåller information om olika trafikregler och förordningar som gäller för arbete på väg, samt hur man ska hantera trafiken under arbetet. Det inkluderar även information om hur man hanterar olika typer av vägarbeten, såsom asfaltering, beläggning och reparationer.

APV-kursen är inte bara ett krav från myndigheter, utan det är också en viktig investering för ens karriär och personlig utveckling. Det ger dig möjlighet att få en bredare kompetens inom arbete på väg och att få en karriärmöjlighet inom branschen.

Det finns olika giltighetstider för olika kurssteg.

Dessa giltighetstider är satta av Trafikverket för att säkerställa att arbetarna har aktuell och uppdaterad kunskap om trafikregler och förordningar.

Att gå APV-kursen online är en bra val, det ger flexibilitet och tillgänglighet, man kan göra det från ens eget hem eller kontor och man kan göra det i ens eget tempo. Du får även tillgång till informationen när som helst och kan återkomma till den senare. Detta hjälper till att man inte missar något viktigt!

Sammantaget, APV-kursen är en obligatorisk kurs för att utföra arbete på väg och nära vägtrafiken. Det är viktigt att ta denna kurs för att säkerställa säkerhet och effektivitet vid arbete på väg.

 • Kampanj!

  Solcellsinstallationer

  4.995,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 – 1.3 – komplett utbildning

  1.995,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 & 1.3 – grundutbildning vägarbetare

  1.595,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 & 1.2 – Grundutbildning maskinförare

  1.595,00 kr
  Lägg till i varukorg

Mer att läsa

Elsäkerhet

Inledning Elenergi är en central del av dagens samhälle och spelar en avgörande roll inom olika industriella och installerade miljöer. För att säkerställa en trygg

Okategoriserade

Inledning Arbetet med elektricitet innebär alltid vissa risker. För att säkerställa att dessa risker hanteras på ett säkert och effektivt sätt har arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftningen

behöver ni företagsanpassade utbildningar?

Kontakta oss!