Arbete på väg 2021 – Krav och råd

Krav och råd

Den 1 januari 2020 publicerades version 4 av Krav och råd för arbeten på och vid väg:

 • Krav – Gäller i upphandlingar där trafikverket är beställare
 • Råd – Förtydligar godtagna lösningar på det som återfinns i kraven.
 • Kravdokumentet behöver vara tydligt vid leverantörernas kostnadsuppskattning. När leverantörerna ska prissätta inför ett anbud är det viktigt att Trafikverket är tydliga med vad som ska ingå i varje kod och rubrik. I version 3 är kraven indelade efter V3-principen (Varna, Vägleda, Värna) vilket inte är optimalt vid kostnadsuppskattning. Den nya kapitelindelningen gör att alla krav som ställs under en kod och rubrik i förfrågningsunderlaget är samlat under ett och samma kapitel i kravdokumentet.
   
 • Det behöver vara tydligt att regelverket är de lägsta kraven Trafikverket ställer. Kravdokumentet är de lägsta kraven vi ställer i våra upphandlingar. Om det finns behov av att göra avsteg från kraven krävs en dispens. Det är Trafikverkets projektledare som ansöker om dispens.
   
 • Kraven vi ställer ska vara tydliga. När krav står i löpande text är de svårare att läsa. För att få kraven tydligare använder vi punktlistor eller tabeller där det är lämpligt.  Regelverket vänder sig till Trafikverkets leverantörer. Vi har tagit bort formuleringar som ”leverantören ska” eftersom det kan skapa otydligheter om vem som ska utföra kravet.
   
 • Kravdokumentet ska vara aktuellt. I version 3 finns en del krav som inte gäller längre. Kraven hanteras i andra kravdokument eller på annat sätt i kontrakten. De texter som inte längre gäller har vi i version 4 tagit bort. Exempel på texter är viten, trafikinformation, kompetens och alkolås.
   
 • Trafikverket ska följa de standarder som finns inom området. Standarder som beslutats sedan version 3 fastställdes är införda i version 4.
   
 • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:74) och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar. Lagar, förordningar och föreskrifter ska följas oavsett vilken version av kravdokumentet kontraktet har. Transportstyrelsens nya föreskrifter påverkar de krav som Trafikverket ställer. Kraven i version 4 är nu anpassade efter den nya föreskriften.

Undantag

Vid en del tillfällen kan det på grund av projektets eller platsens specifika förutsättningar vara svårt att följa de krav som framgår i kravdokumentet. För avsteg från kraven krävs en dispens. Men för vissa krav kan Trafikverket göra undantag utan att besluta om dispens. I de flesta fall krävs att beställaren godkänner att ett undantag ska göras. Det framgår i kravdokumentet för vilka krav beställaren har möjlighet göra undantag.

I projektets handlingar ska det tydligt framgå vad som gäller i det specifika projektet. I det fall man under projekteringen inte kunde förutse behovet av ett undantag är det möjligt för beställaren att ge undantag under projektets genomförande.

 

Nya version 4 publicerades 1 januari 2020. Därefter kommer kraven att åberopas i nya kontrakt. Version 4 kommer därmed att successivt införas allt eftersom nya kontrakt skrivs.

Du hittar våra utbildningar här!


Tillbaka till Nyheter

 • Kampanj!

  Solcellsinstallationer

  4.995,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 – 1.3 – komplett utbildning

  1.995,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 & 1.3 – grundutbildning vägarbetare

  1.595,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 & 1.2 – Grundutbildning maskinförare

  1.595,00 kr
  Lägg till i varukorg

Mer att läsa

Elsäkerhet

Inledning Elenergi är en central del av dagens samhälle och spelar en avgörande roll inom olika industriella och installerade miljöer. För att säkerställa en trygg

Okategoriserade

Inledning Arbetet med elektricitet innebär alltid vissa risker. För att säkerställa att dessa risker hanteras på ett säkert och effektivt sätt har arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftningen

behöver ni företagsanpassade utbildningar?

Kontakta oss!