Vem vänder sig utbildningen till?

Arbete på väg eller APV, är en kompetens som krävs när du befinner dig på en vägarbetsplats. I detta inlägg går vi igenom vilka som behöver utbilda sig inom Arbete på väg.

Om du ska befinna dig på en vägarbetsplats skall du vara utbildad inom Arbete på väg. Det är Trafikverkets krav på att de entreprenörer och konsulter som anlitats genom kontrakt, som offentliga upphandlingar t.ex, har personal med den kompetens som framgår i kontraktet. Dessa kompetenskrav skall vara uppfyllda innan de påbörjar sitt arbete.

Syftet med APV – utbildning, är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med vägarbeten och bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för allmänheten.

Utbildningsinnehåll

Utbildningen som är helt teoretisk lägger stort fokus på säkerhetshöjande åtgärder, både för dig som arbetare men också för passerande medtrafikanter.

Certifiering för APV steg 1 sker av externa utbildare, så som entreprenadutbildning.se, och är en enkel process. Utbildning och certifiering kan ske samma dag.

Certifiering för APV steg 2 och 3 sker av Trafikverket själva. Detta innebär att du måste genomföra ett certifieringsprov på något av Trafikverkets Förarprovskontor. För APV steg 2.3 måste personen klara ett prov förrättat av Sveriges Branschföreningen för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV) eller motsvarande.

Det skall finnas dokumentation på att personalen uppfyller de kompetenskrav som ställs. För APV steg 1.1-1.3 krävs det att arbetsgivaren har dokumentation som kan presenteras för den anställda eller behörig myndighet. 

För APV steg 2 och 3 så registreras kompetensen i systemet ID06. Både företaget och personalen behöver alltså vara anslutna till ID06 och ha aktiva kort för att kunna bli certifierade.

All kompetens inom APV skall repeteras, annars ogiltigförklaras certifikatet. För APV steg 1 väljer arbetsgivaren själv hur ofta personalen ska förnya sina kunskaper. Vi rekommenderar att var 15e månad repetera APV steg 1.1 eftersom den innehåller grundläggande information om risker och säkerhet.

Steg 1.2 samt 1.3 repeteras var 4e år och har man samtliga kurser dvs 1.1-1.3 så repeteras dessa var 5e år vilket gör att det kan i vissa fall vara kostnadseffektivt att genomgå en fullständig utbildning.

Det finns varken undantag eller lättnader när det kommer till statliga eller kommunala vägarbeten. Det ställs alltid någon form av kompetenskrav, oavsett vilken roll du har på vägarbetsplatsen.

 • Kampanj!

  Solcellsinstallationer

  4.995,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 – 1.3 – komplett utbildning

  1.995,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 & 1.3 – grundutbildning vägarbetare

  1.595,00 kr
  Lägg till i varukorg
 • Kampanj!

  Arbete på väg 1.1 & 1.2 – Grundutbildning maskinförare

  1.595,00 kr
  Lägg till i varukorg

Mer att läsa

Elsäkerhet

Inledning Elenergi är en central del av dagens samhälle och spelar en avgörande roll inom olika industriella och installerade miljöer. För att säkerställa en trygg

Okategoriserade

Inledning Arbetet med elektricitet innebär alltid vissa risker. För att säkerställa att dessa risker hanteras på ett säkert och effektivt sätt har arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftningen

behöver ni företagsanpassade utbildningar?

Kontakta oss!